Kedves Látogató!

Sok szeretettel köszöntöm intézményünk valamennyi diákja és dolgozója nevében a Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola új honlapján. Iskolánk, az egyetlen általános iskola a településen és a nagyközség központjában helyezkedik el.Évfolyamonként 2 osztályunk van, nemzetiségi nyelvként oktatjuk első osztálytól a román nyelv és irodalmat. Tantestületünk 30 főből áll, közülük 24 nő, 6 férfi.   Intézményünkben jelenleg 23 tanterem van, ebből 4 szaktanterem jellegű. Ebből a 2011/2012-es tanévben történt intézménybővítés során 2 tanteremmel, 1 fejlesztő szobával és 1 családi szobával lettünk gazdagabbak. Iskolánk rendkívül jó lehetőséget biztosít tanulóink számára, egyetlen épületegyüttesben taníthatunk.  Az épület állaga jónak mondható, új ablakok cseréje történt az elmúlt időszakban.

Az elmúlt években sikeres pályázati lehetőségeinket hatékonyan használtuk fel, főleg a nagyobb volumenű pályázatokból igyekeztünk az iskolát felszerelni a 21. század követelményeinek megfelelően. Mindig szem előtt tartva az igényesség, célszerűség, korszerűség hármas jelszavát.  Könyvtárunk 12.000 kötetes, amely egyben a községi feladatokat is ellátja. Megfelelő méretű tornateremmel rendelkezünk, melyben színpad is található. Ez ad helyet a tanulók jeleneteinek, műsorainak. Az intézménynek a fentebb leírtak alapján kialakult arculata van, a helyben lakó szülők gyermekei járnak iskolánkba. Névadónk előtt tisztelgünk minden évben a hagyományosan megrendezett Lorántffy napokon. Pedagógiai munkánkat is átszövik a hagyományok, melyeket sikeresen ötvözünk modern technikákkal. Az iskola melletti bitumenes és nagy a füves sportpályát a délelőtti testnevelés órák, a dél körüli szabadidő, délután pedig a sportkörök keretében használjuk ki

Vallom és hiszem, hogy a kultúra alapja az értelem és a mások felé való nyitottság, tolerancia. Az iskola állami iskolaként a 69. tanévét éli… Elgondolkodtató, hogy eleink is itt koptatták az iskola lépcsőit, itt tanultak írni, olvasni, számolni. Így nem meglepő, hogy jelenlegi tanítványaink többségének szülei, nagyszülei, sőt dédszülei is ide jártak.

A Pocsajban tanító pedagógusok arra törekednek, hogy minden gyerek a képességeinek megfelelően felkészüljön a továbbtanulásra, és az odavezető úton ismerje meg önmagát, tegyen szert ismeretekre, tudásra, fedezze fel a világot, tudjon közösségben egymáshoz alkalmazkodva dolgozni.

                                                                                                        Üdvözlettel: Molcsán Piroska,                                                                                                                               intézményvezető